Ponykamp aanmelden

Aanmeldformulier

Vul alle gegevens zo volledig mogelijk in.

Aanmelden voor een ponykampDe kosten voor de ponykampen zijn in 2020:

15 / 1 PASEN-WEEK 5 april t/m 11 april 2020
€ 430 - aanbetaling bij aanmelding: € 180, restant betaling t/m 15 maart 2020: € 250

16 / 2 PASEN-WEEK 12 april t/m 18 april 2020
€ 430 - aanbetaling bij aanmelding: € 180, restant betaling t/m 22 maart 2020: € 250

17 / 2 MEIVAKANTIE-WEEK 19 april t/m 25 april 2020
€ 430 - aanbetaling bij aanmelding: € 180, restant betaling t/m 29 maart 2020: € 250

18 / 4 MEIVAKANTIE-WEEK 26 april t/m 2 mei 2020
€ 430 - aanbetaling bij aanmelding: € 180, restant betaling t/m 5 april 2020: € 250

19 / 5 MEIVAKANTIE-WEEK 3 mei t/m 9 mei 2020
€ 430 - aanbetaling bij aanmelding: € 180, restant betaling t/m 12 april 2020: € 250

21 / 1 HEMELVAART-WEEKEND 21 mei t/m 24 mei 2020
€ 350 - aanbetaling bij aanmelding: € 150, restant betaling t/m 30 april 2020: € 200

22 / 2 PINKSTEREN-WEEKEND 29 mei t/m 1 juni 2020
€ 325 - aanbetaling bij aanmelding: € 135, restant betaling t/m 8 mei 2020: € 190

24 / 3 JUNI-WEEKEND 12 t/m 14 juni 2020
€ 235 - aanbetaling bij aanmelding: € 125, restant betaling t/m 22 mei 2020: € 110

27 / 1 en 29 / 3 t/m 35 / 9 ZOMERVAKANTIE-WEKEN 2020
€ 470 - aanbetaling bij aanmelding: € 190, restant betaling t/m 3 weken voor begin van het kamp: € 280

36 / 2 September-Weekend 4 t/m 6 september 2020
€ 235 - aanbetaling bij aanmelding: € 125, restant betaling t/m 14 augustus 2020: € 110

38 / 1 September-Weekend 18 t/m 20 september 2020
€ 235 - aanbetaling bij aanmelding: € 125, restant betaling t/m 28 augustus 2020: € 110

41 / 1 t/m 45 / 4 Herfstvakantie-Weken 2020
€ 400 - aanbetaling bij aanmelding: € 160, restant betaling t/m 3 weken voor begin van het kamp: € 240

De aanbetaling moet a.u.b. bij de aanmelding overgemaakt worden, het is noodzakelijk de achternaam van het kind, "ponykamp" en de nummer ponykamp (b.v. "achternaam, ponykamp 33 / 7") erbij te vermelden. Er wordt via het systeem een automatische antwoord aan de afzender van de aanmelding gestuurd dat de aanmelding ontvangen is. Dit is geen bevestiging van de inschrijving. De aanmeldingen worden definitief indien de aanbetaling ontvangen is. Het tijdstip van ontvangst van de aanbetaling geldt als volgorde van boeking. We houden hierbij rekening ermee dat betalingen vanuit buiten Nederland iets later binnen zijn als betalingen vanuit Nederland.

Onze bankgegevens zijn:
Rekeninghouder: Ponyhof Aagtekerke
IBAN: NL35 RABO 0308 2060 61
BIC/SWIFT: RABONL2U

Zodra de aanbetaling op onze rekening staat sturen we binnen 2 dagen per e-mail een bevestiging over de deelname. Hierbij noemen we ook het restant bedrag en wanneer het betaald zou moeten worden. Helaas komt het soms voor dat onze e-mail met de bevestiging in de spambox terecht komt. Mochten jullie na 3 dagen na de betaling denken nog niets van ons gehoord te hebben, kijk dan voor de zekerheid even bij de SPAM of stuur anders een e-mail aan ponykamp@ponyhof.nl.

De restant betaling moet 3 weken voor begin van het kamp op de bovengenoemde rekening staan. Als we het restant bedrag 2 1/2 weken voor begin van het kamp nog niet ontvangen hebben sturen we een e-mail-herinnering. Als we het restant niet uiterlijk 2 weken voor begin van het kamp ontvangen hebben behouden we ons het recht voor de plaats aan een kind op de wachtlijst te geven. In dit geval zal geen restitutie van de aanbetaling plaats vinden.

Helaas krijgt u bij afzegging van het ponykamp, wat de reden ook is - we maken hiervoor helaas geen uitzonderingen - uw (aan) betaling niet in geld terug. Als u langer dan 3 weken van tevoren afzegt, mag u het aan ons betaalde geld wel opmaken aan een ander ponykamp in datzelfde jaar en/of het gebruiken voor lessen of strandritten, wel allemaal voor 31 december van datzelfde jaar. Bij afzegging korter dan 3 weken voordat het kamp begint, bent u helaas uw geld kwijt, we raden aan hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

Zolang er bij het kamp niet staat dat het "bijna vol" of "vol" is kan je gewoon inschrijven. Aanmelden kan alleen door middel van het invullen van ons online-inschrijfformulier (zie boven). Het inschrijfformulier a.u.b. invullen en aan ons doorsturen.

Alleen tijdens de ponykamp-weken in de meivakantie en de zomervakantie hebben de kinderen een fiets nodig. Als het niet mogelijk is een eigen fiets mee te nemen kunnen jullie voor 10 euro/week een fiets bij ons huren. Geef dit a.u.b. in het inschrijfformulier aan.

Wacht niet te lang met de aanmelding, want VOL = VOL! Aanmeldingen per telefoon of naar onze email-adressen worden helaas niet in behandeling genomen – a.u.b. alleen met het inschrijfformulier aanmelden.

Voor de ponykampen in de zomerweken moet je minimaal één jaar rijervaring hebben en ook kunnen galopperen. Voor alle andere ponykampen is minder rij ervaring nodig. Je moet al wel kunnen stappen en draven.

Als er 2 maanden voor begin van een kamp nog geen 12 aanmeldingen zijn, kan het kamp afgezegd worden – maar dat is gelukkig nog nooit gebeurt!

De ouders gaan zonder tegenbericht akkoord met het plaatsen van foto’s die tijdens de ponykampen gemaakt worden van de deelnemers op onze eigen site en ons promotie materiaal. Na het kamp zijn de foto's terug te vinden bij de site Oypo, alwaar ze voor een kleine vergoeding van de deelnemers gekocht kunnen worden.

Ponyhof stuurt geen kleding of andere eigendommen terug als de kinderen na het kamp iets achter laten.

Rijden met een cap is ten alle tijden verplicht!! Rijden is op eigen risico! Het Ponyhof is niet aansprakelijk voor schade, vermissing en/of letsel aan personen, paarden en/of materiële zaken (zoals auto's, telefoons, kleding, camera's e.d.).

info@ponyhof.nl